Cultures audiovisuals emancipadores. Deconstruint codis en l’activisme.

METROMUSTER és una productora independent que porta experimentant amb l’art, la comunicació i la política des del 2010.

Els seus objectius són:

 • Aconseguir recursos per a projectes de naturalesa no comercial.
 • Contribuir al canvi social a través de l’empoderament de tot tipus de comunitats i col·lectius en lluita, formes alternatives d’entendre els espais de convivència i la recuperació de la memòria històrica.
 • Recuperar l’estatus cinematogràfic que mereix el gènere documental i la no-ficció en general.
 • Contribuir activament al moviment de la Cultura Lliure inspirat per Laurence Lessig i Richard Stallman.
Culturas audiovisuales emancipadoras. Deconstruyendo códigos en el activismo.

METROMUSTER es una productora independiente que lleva experimentando con el arte, la comunicación y la política desde el 2010.

Sus objetivos son:

 • Conseguir recursos para proyectos de naturaleza no comercial.
 • Contribuir al cambio social a través del empoderamiento de todo tipo de comunidades y colectivos en lucha, formas alternativas de entender los espacios de convivencia y la recuperación de la memoria histórica.
 • Recuperar el estatus cinematográfico que merece el género documental y la no-ficción en general.
 • Contribuir activamente al movimiento de la Cultura Libre inspirado por Laurence Lessig y Richard Stallman.
Emancipatory A/V cultures. Deconstructing code in activism.

METROMUSTER is an independent production company that has been experimenting with art, communication and politics since 2010.

Its goals are:

 • Provide more resources to non-commercial projects.
 • Advocate for social change through empowerment of  communities and collectives in struggle, alternative ways of understanding the public spaces and  recovery of historical memory.
 • Give documentaries and non-fiction films the same status as fictional cinema.
 • Contribute actively to the Free Culture Movement inspired by Laurence Lessig and Richard Stallman