FORAVILA

Client: Metromuster Data: Projecte en curs

FORAVILA adv.
Fora de la vila; al camp (Mall.) V. fora, I, || 2 c.
(Diccionari català-valencià-balear d'Alcover-Moll)

“Les escoles de la República adreçaven a un món que els senyors no ens han deixat conèixer; però encara avui, maltractades, esbucades, mostren que era possible, que els nostres padrins ho intentaren. Aquestes escoles són el fet cultural més important de la Mallorca dels segle XX.

Als batles que feren les escoles, els van matar. Els mestres i picapedrers que les construïren no tarnaren a tenir feina. 60.000 mestres nacionals van ser depurats a tot l’Estat. Alguna de les escoles, la van converitr en quarter. A totes elles, i això és més greu, les han convertides en negoci, perquè l’ensenyament i la sanitat van ser lliurats com a botí de guerra a una empresa multinacional, l’Església Catòlica, que no les ha amollades. quaranta anys més tard, la Constitució dictada pels mateixos senyors consagra l’ensenyament com a negoci.

Són els infants, i no les parets, els qui han patit la pitjor part d’aquest temps. Molts d’ells van haver de deixar l’escola i posar-se a servir o a treballar, de la nit ald ia: fills de rojos, orfes en més de 1.500 famílies a la nostra illa, maltractats i humillats. Els altres, els qui pogueren seguir-hi, quedaren en mans d’aberracions humanes. N’ovidi ho ha cantat.

Mai no sabrem què hauria estat de la nostra societat si aquelles generacions que es preparaven a les escoles republicanes haguessin ocupat el seu lloc, organitzant, dirigint i servint Mallorca. Ens envolten les conseqüències de la barbàrie dels senyors.”

 

Josep Quetglas, arquitecte.

Anar a escola (Ara Balears. Diumenge, 18 d’agost del 2013.)

SOFIA