Premi Ciutat de Barcelona per Ciutat Morta

EL JURAT, COMPOST PER ÀLEX GORINA (PRESIDENT), JUDIT COLELL, DAVID MATAMOROS I ELENA SUBIRÀ, ACORDA ATORGAR PER MAJORIA EL PREMI:
a ‘Ciutat Morta’ de la productora Metromuster, en tant que exercici de llibertat d’expressió a través d’un cinema de denúncia indispensable en qualsevol societat.